Ing. Martin Laifr

Bakalářská práce

Metody stanovení znečištění motorových olejů

Methods for Determination of Motor Oil Pollution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním současných poznatků o vlastnostech motorových olejů, o jejich klasifikaci a zejména pak o experimentálních metodách, použitých ke zjišťování znečištění motorových olejů. Základní analýzy motorových olejů provedené v depu kolejových vozidel v České Třebové byly doplněny o náročnější instrumentální analýzy. Na jejich základě bylo provedeno hodnocení a doporučení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the processing of current knowledge about the properties of motor oils, their classification and especially the experimental methods used to detect contamination of motor oil. Basic analysis of motor oils made in the paddock of the rail vehicles in the Česká Třebová were supplemented by demanding instrumental analysis. On the basis of these analysis was made an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Laifr, Martin. Metody stanovení znečištění motorových olejů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě