Theses 

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union – Mgr. Mzukisi Loliwe, LL.B. (Hons)

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Mzukisi Loliwe, LL.B. (Hons)

Master's thesis

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union

Abstract: Mezinárodní tresní soud (dále jen soud či ICC) vznikl 1. července 2002 a jeho založení otevřelo zcela novou kapitolu v otázce mezinárodního míru a spravedlnosti. Soud je pověřen mandátem zajistit aby se pachatelé těch nejohavnějších a nejzávažnějších zločinů za své skutky zodpovídali. Od svého počátku je však soud pod drobnohledem mnoha zemí zejména pak těch afrických, které jej obvinily z neférového jednání a selektivní spravedlnosti v otázce volby, které lídry soud stíhá. Napříč Afrikou převládá sentiment že soud je hluboce politizován a jeho nestrannost je zkompromitována. Tato diplomová práce se zabývá analýzou ICC jako mezinárodní instituce a narušeným vztahem ICC a afrických států. Dále je zmíněn rozbor reakcí na soudní výběr případů a vztahů mezi ICC a dalšími mezinárodními hráči jako např. Evropskou unií (EU) Africkou unií (AU) a Radou bezpečnosti OSN (UNCS).

Abstract: The International Criminal Court (hereinafter referred to as the court or ICC) came into existence on 1 July 2002 and its establishment marked a new chapter in international peace and justice.The court is task with the mandate of ensuring the perpetrators of the most heinous and egregious crimes are held accountable.Since its inception however the court has come under intense scrutiny especially from African countries who accuse it of unfair treatment and selective justice in relations to the leaders it decides to prosecute.In Africa there is a prevailing sentiment that the court has been deeply politicized and its impartiality compromised.Critics contend that the ICC has been deeply politicized and its mandate has been significantly compromised.The thesis analyzes the ICC as an international institution and the fractured relationship between the ICC and African Sates. The responses to the ICC case selection and relationship between the ICC and other international actors the European Union (EU) the African Union (AU) and United Nations Security Council(UNSC) was also be examined.

Keywords: International institutions, International Criminal Court, International Relations, International Law, Institutional independence

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 21:13, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz