Mgr. Mzukisi Loliwe, LL.B. (Hons)

Master's thesis

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union

The International Criminal Court or International Colonial Court?:A study of the relationship between the International Criminal Court and the African Union
Abstract:
Mezinárodní tresní soud (dále jen soud či ICC) vznikl 1. července 2002 a jeho založení otevřelo zcela novou kapitolu v otázce mezinárodního míru a spravedlnosti. Soud je pověřen mandátem zajistit aby se pachatelé těch nejohavnějších a nejzávažnějších zločinů za své skutky zodpovídali. Od svého počátku je však soud pod drobnohledem mnoha zemí zejména pak těch afrických, které jej obvinily z neférového …more
Abstract:
The International Criminal Court (hereinafter referred to as the court or ICC) came into existence on 1 July 2002 and its establishment marked a new chapter in international peace and justice.The court is task with the mandate of ensuring the perpetrators of the most heinous and egregious crimes are held accountable.Since its inception however the court has come under intense scrutiny especially from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií