Bc. Veronika Kollárová, DiS.

Diplomová práce

Podpora integrace cizinců na území Jihomoravského kraje

Support for the integration of foreigner in the South Moravia region
Anotace:
Tématem diplomové práce je institucionální podpora integrace cizinců v Jihomoravském kraji se zaměřením na nově vzniklé Integrační centrum. Cílem práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Jaký je dosavadní vliv Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců pro rozvoj integračních aktivit na území Jihomoravského kraje?“ Práce je členěna na teoretickou a empirickou část, přičemž …více
Abstract:
The topic of this dissertation thesis is the institutional support for the integration of foreigners in the region of the South Moravia with focusing on emerging Integration Center. The goal of this thesis is to answer the main research question: "What is the actual effect of the Regional Centre of the South Moravia to promote the integration of foreigners for the integration activities development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií