Bc. David Šafránek

Diplomová práce

Preference Soudního dvora Evropské unie v energetické politice

The Court of justice of the European Union and its preferences in energy policy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá preferencemi Soudního dvora Evropské unie při rozhodování případů v oblasti energetiky. Poukazuje na principy, které Soudní dvůr Evropské unie prosazuje a pokouší se jeho rozhodnutí zařadit k supranacionálnímu nebo intergovernmentálnímu paradigmatu.
Abstract:
This thesis focuses on the preferences of the Court of Justice of the European Union in energy policy cases. It points out principles, which the Court of Justice of the European Union asserts and also tries to match the Court's decisions with intergovernmental or supranational paradigm.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost