Mgr. Jana Řihánková

Bakalářská práce

Matka a nedonošené dítě

Mother and a premature child.
Anotace:
Bakalářská práce "Matka a nedonošené dítě" podává základní informace o problematice vztahu mezi matkou a předčasně narozeným dítětem. Práce je rozdělena na tři části. První je věnována předčasně narozenému dítěti, druhá matce předčasně narozeného dítěte a ve třetí části jsou shromážděny a popsány metody, které obnovují a zlepšují narušené citové vazby mezi nimi.
Abstract:
The thesis "Mother and a premature child" provides basic information about problem of relationship between mother and a premature child. This work is divided into three parts. The first part involves aborted child, second part is oriented to mother of an aborted child and in the last part there are gathered and described methods, which renovate and improve an emotional fixation between them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta