Theses 

Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality – Klára NEUMANNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára NEUMANNOVÁ

Bakalářská práce

Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality

Analysis of the social situation of single mother from socially excluded locality

Anotace: Tato bakalářská práce je analýzou sociální situace konkrétní matky samoživitelky. Jsou zde rozebrána specifika života v sociálně vyloučených lokalitách a sociálního vyloučení. Dále také to, jak prostředí exkludované lokality a především život na ubytovně, ovlivňuje život matky samoživitelky a jejích dětí. Autorka v práci hledá faktory, které brání matce opustit ubytovnu a začlenit se do života majoritní společnosti. K dosažení cíle autorka využívá metodu kvalitativního výzkumu. Jedná se o analýzu případové studie, která je částečně doplněna o pozorování a studium příslušné literatury. Ze získaných informací vyplynuly faktory jako je např. etnická diskriminace a materiální deprivace a další, které brání matce samoživitelce se z této lokality vymanit.

Abstract: The bachelor thesis analyses the social situation of particular single-parent (mother). Particularities are described from the area of life in socially excluded locations and social exclusion as well as how life of single-parent and her children living in rooming house is affected by this situation. The author examines the factors which discourage the single-parent from leaving the rooming house and integrate in common majority life style. The method of qualitative approach is used in thesis which mainly consists of case-study analysis complemented with observation and literary resources study. Specific factors, such as ethnical discrimination and financial deprivation, which discourage the single-parent from integration, emerged from the survey.

Klíčová slova: Sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, matka samoživitelka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=173340 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

NEUMANNOVÁ, Klára. Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz