Radka Havlíčková

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje města Přibyslav se zaměřením na odpadové hospodářství

The Strategic Plan for the Development of the Town Přibyslav Focusing on Its Waste Management
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracování strategického plánu rozvoje města Přibyslav, upozornit na silné a slabé stránky, když autorka bakalářské práce se zaměří především na problematiku odpadového hospodářství. Dalším cílem je provedení dotazníkového šetření v souvislosti s možným rozšířením sběrného dvora a s tím související i skládky tuhého komunálního odpadu.Autorka bakalářské práce vyhodnotí dotazníkové …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.