Bc. Veronika Aiblová

Diplomová práce

Dojíždění dětí do školy očima rodičů a jeho vliv na rodinu

Commuting of children to school through the eyes of their parents and its impact on the family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jevem dojíždění do školy malých dětí v raném školním věku z pohledu rodiny. Teoretická část práce pojednává o rodině a možnostech jejího vědeckého zkoumání, dále se zaměřuje na rodinu ve společenském kontextu a na vývoj rodiny a změny v ní. Práce také pojednává o vztahu rodiny ke škole, komunikaci mezi rodinu a školou a také v rodině samotné a dále se zabývá každodenním fungováním …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of young children commuting to school in early school age from the perspective of the family. The theoretical part deals with the family and possibilities of scientific research, focusing on the family in a social context and family development and changes in it. The work also deals with the relationship between family and school, communication between home and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce