Bc. Barbora Křivánková, DiS.

Diplomová práce

Monitoring pooperační bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene na jednotce intenzivní péče

Postoperative pain monitoring in patients after total hip and knee arthroplasty in the intensive care unit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na monitoring pooperační bolesti na jednotce intenzivní péče u pacientů, kteří podstoupili plánovaný operační výkon – totální endoprotéza kyčelního a kolenního kloubu. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část se věnuje teorii z oblasti bolesti a jejího rozdělení z časového hlediska, jejího hodnocení a způsobu tišení. Dále je v teoretické části popsána operace …více
Abstract:
The thesis focuses on the monitoring of postoperative pain in the intensive care unit in patients who underwent elective surgery - total hip and knee arthroplasty. The work is divided into two main parts. The first part is devoted to theory in the field of pain and its distribution in terms of time, its assessment and method of pain relief. Then, the theoretical part describes the hip and knee replacement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kůřil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta