Eliška BURDOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace prvků senzorické integrace a bazální stimulace v ergoterapii dětí s Downovým syndromem

Application of Sensory Integration and Basal Stimulation into Occupational Therapy for Children with Down Syndrome.
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv zařazení prvků senzorické integrace a bazální stimulace v ergoterapii dětí s Downovým syndromem. Teoretická část práce pojednává o problematice Downova syndromu, etiologii jeho vzniku, vývoji dětí s Downovým syndromem a o včasné péči. Dále se věnuje ergoterapii v pediatrii, poruchám senzorického zpracovávání, terapii využívající senzorické integrace a hlavním principům …více
Abstract:
This Bachelor Thesis investigates the impact of applying elements of sensory integration and basal stimulation into an occupational therapy for children with Down syndrome. The theoretical part deals with the Down syndrome problematic, the ethyology of its origin, the progress of children with Down syndrome and with the timely care. It is further focused on the occupational therapy in pediatric, sensory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Struhalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDOVÁ, Eliška. Aplikace prvků senzorické integrace a bazální stimulace v ergoterapii dětí s Downovým syndromem. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta