Bc. Andrea Hrušková

Diplomová práce

Deutschland á la carte

Germany á la carte
Abstract:
The thesis "Germany á la carte" introduces the traditional german cuisine as well as the distinct customs in each german state. The thesis shows how the german cuisine has changed over time. As such, the german cuisine is introduced as an interesting part of the German-speaking countries.
Abstract:
Diplomová práce "Deutschland á la carte" popisuje tradiční německé pokrmy a různé jídelní zvyklosti a rituály v jednotlivých spolkových zemích Německa. Práce dále ukazuje, jak se měnila německá gastronomie v průběhu času. Německá kuchyně je zde představena jako důležitá a zajímavá součást reálií německy mluvících zemí.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Richard Rothenhagen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma