Mgr. Lukáš Biedrawa

Diplomová práce

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Enforcement of Decision by Suspension of Driving License
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl popsat zhodnotit právní úpravu exekuce pozastavením řidičského oprávnění v České republice. Opomenuta nezůstane ani obdobná úprava tohoto institutu na Slovensku a Polsku. Velice stručně je popsán průběh exekučního řízení a některé jeho zásady, které jsou pro tuto práci stěžejní. Těžištěm práce je kritická analýza § 71a exekučního řádu a souvisejících předpisů, které na …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on describing and evaluating the enaetment of enforcement of decision by driver's licence in the Czech Republic. An analogous enaetment of this legal institue in Slovakia and Poland will not escape notice. Very briefly will be described the course of enforcement and some of its legal principles, which are pivotal for this diploma thesis. The main part of the diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta