Bc. Václav Janeček

Diplomová práce

Řidičské oprávnění jako státní souhlas a veřejné subjektivní právo sui generis

Driving Licence as a State Agreement and Subjectiv Right Sui Generis
Anotace:
Tato práce se zabývá právní regulací subjektivního veřejného práva řídit motorová vozidla, a to zejména z pohledu právně filozofického. Práce tedy především hledá odpověď na otázky, zda je řidičské oprávnění regulováno legitimně, přiměřeně, předvídatelně, logicky, ústavně konformně a eurokonformně, a zda je tato veřejnoprávní regulace společensky akceptována. Práce kriticky analyzuje pozitivně právní …více
Abstract:
This theses deals with the legal regulation of public subjective right to drive motor vehicles, especially from the perspective of legal philosophy. The theses primarily seeks to answer the question of whether the driving license is regulated legitimately, adequately, predictably, logically, constitutionally and EU constitutionally, and whether the public regulation is accepted by society. The theses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta