Bc. Kristina Tarkina

Bachelor's thesis

Email marketing jako efektivní nástroj marketingové komunikace

Email Marketing as an Efficient Tool of Marketing Communication
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením emailového marketingu jako efektivního nástroje marketingové komunikace. V teoretické části práce jsou stručně nastíněny vývojové fáze marketingu, jsou definovány různé marketingové koncepce a je zmíněn vývoj marketingu v ČR. Dále v teoretické části práce je definován pojem emailový marketing, jsou uvedeny jeho druhy a strategie. Teoretická část práce …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the evaluation of email marketing as an effective tool of marketing communications. In the theoretical part phases of marketing development are described, different marketing concepts are defined and the development of marketing in the Czech Republic is mentioned. In addition, in the theoretical part the term „email marketing” is defined and its types and strategies are listed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedúci: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní