Bc. Ludmila Klicmanová, DiS.

Bakalářská práce

Komunikace vybrané společnosti - Dospra, spol. s r. o.

Communication of the selected company - Dospra, spol. s r. o.
Anotace:
Cíl práce: Cílem práce je zanalyzování komunikace firmy a navrhnout zlepšení komunikace a řešení případných zjištěných problémů. Výzkumné metody: Byla zvolena kvantitativní výzkumná metoda pomocí strukturovaného dotazníku. Výsledky výzkumu: Jedním z výsledků je, že klienti si uvědomují a sledují neverbální komunikaci v jednání se společností. A potvrzení, že klienti společnosti jsou z větší části spokojeni …více
Abstract:
Main objectiv: The aim of the work is to analyse the company's communication and to propose improvements in communication and solutions to the problems identified. Research methods: The quantitative questionnaire method is chosen in the graduate thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní