Bc. Petr Munduch

Diplomová práce

Aplikace práva ( skutkové otázky, hodnocení důkazů, správní uvážení)

Application of the Law of Fact, the Assessment of Evidence, Discretion
Anotace:
Diplomová práce na téma „Aplikace práva (skutkové otázky, hodnocení důkazů, správní uvážení)“ si klade za cíl rozbor jednotlivých fází aplikace práva, s důrazem na řešení skutkových otázek, způsobu hodnocení důkazů, a užívání správního uvážení. Tento rozbor je činěn především s ohledem na zasazení rozbíraného tématu do praktické roviny s případným rozborem problémů v praxi vznikajících. Detailně je …více
Abstract:
The diploma thesis "Application of the Law of Fact, the Assessment of Evidence, Discretion" aims to analyse the various stages of application of law, with emphasis on the solution of factual questions, methods of evaluation of evidence, and the use of administrative discretion. This analysis mainly focuses on the practical aspect of the topic, considering additional possible problems arising in practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta