Bc. Michal BALÍČEK

Master's thesis

Elektronický řídicí systém pro inteligentní domácnost

Electronics Control System for a Smart Home
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na definici inteligentní domácnosti, její funkce a následným návrhem a realizací funkčního konceptu. Koncept představuje řídicí systém k ovládání světel a měření veličin s možností vzdáleného přístupu.
Abstract:
The master thesis focuses on the definition of a smart home and it's function. This is followed by a design of a functional concept and implementation of a home automation control system. The control system includes lights control and environment values measurement as well as an option for remote access.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALÍČEK, Michal. Elektronický řídicí systém pro inteligentní domácnost. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics