RNDr. Martin Demko

Disertační práce

Model Checking Based Parameter Synthesis of Dynamical Systems in Biology

Model Checking Based Parameter Synthesis of Dynamical Systems in Biology
Anotace:
Biologické systémy môžu byť reprezentované ako komplexné siete navzájom interagujúcich komponentov, ktoré sú v čase schopné meniť svoje vlastnosti na základe vonkajších či vnútorných podnetov. Budovanie vhodných dynamických modelov možno považovať za kritický krok k pochopeniu dynamiky biologických systémov. Aj keď štruktúra takýchto modelov je obvykle známa, niektoré kvantitatívne vlastnosti modelov …více
Abstract:
Biological systems are complex networks of interacting biological components that change their properties with time in response to external and internal stimuli. Building suitable dynamical models can be seen as a critical step towards understanding the dynamics of biological systems. While the structure of such models is usually available, some of the quantitative features of models cannot be readily …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Červený, Ph.D., Prof. Ion Petre

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky