Theses 

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility – Mgr. Antonín Paleček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Antonín Paleček

Bakalářská práce

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility

Analysis of European Social Survey Data - Intergenerational Mobility

Anotace: Tato práce je založena na sekundární analýze dat European Social Survey 2004. Analýza je zaměřena na vývoj intergenerační vzdělanostní mobility v České republice a některých dalších evropských zemích od roku 1948 do roku 2004, ve věkových kohortách. Snahou této práce je popsat změny ve vývoji intergenerační vzdělanostní mobility a některých jejích složek, intergenerační vzestupné nebo sestupné mobility a její strukturní a čisté části. Výsledky intergenerační vzdělanostní mobility v České republice jsou porovnávány s výsledky v dalších evropských zemích, Slovensku, Polsku, Francii, Turecku a Norsku. V historii České republiky byly v druhé polovině 20. století dva významné roky, první rok 1948 a druhý 1989. Z tohoto důvodu bude další část zaměřena na několik let po roce 1948 a na otázku, jaký je vztah mezi nejvyšším dosaženým vzděláním rodičů a nejvyšším vzděláním jejich potomků a zaměstnáním rodičů a vzděláním jejich potomků. Další část tohoto textu je zaměřena na stejné otázky, ale v období před a po roce 1989. V poslední části je analyzován vliv nejvyššího dosaženého vzdělání, v české populaci, na výši příjmů, lokality bydliště, vlastnictví domu či bytu, případný počet zaměstnanců a také na vzdělanostní homogamii. Výsledky všech analýz jsou zobrazeny v tabulkách.

Abstract: This bachelor thesis is based on the secondary analysis of European Social survey 2004. The analysis is focused on development of intergenerational educational mobility in the Czech Republic and some other European countries from 1948 to 2004 in a few age periods. The aim of this work is to describe some changes in development of intergenerational educational mobility and its some parts, for example intergenerational upward or downward educational mobility and its structural or perfect part of this mobility. Results of intergenerational educational mobility in the Czech Republic are compared with results in other European countries such as Slovakia, Poland, France, Norway and Turkey. There were two important years in history of the Czech Republic in the second half of 20th century. The first year is 1948 and the second year is 1989. On this account the following part of analysis is focused on a few years after 1948. There is also explored question what relationship is between parents’ highest level of education and the highest level of their children’s education and between parents’ occupational position and the highest level of education of their children. Next part of this work is focused on the same questions but in decade before and after 1989. In the last part, there is explored influence between the highest level of education of people in the Czech Republic on their income, locality of residence, property of a flat or a house, possible number of employees, and also on educational homogamy. All results are showed in charts.

Klíčová slova: Intergenerační vzdělanostní mobilita, vzdělanostní reprodukce, analýza European Social Survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz