Mgr. Antonín Paleček

Bachelor's thesis

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility

Analysis of European Social Survey Data - Intergenerational Mobility
Abstract:
Tato práce je založena na sekundární analýze dat European Social Survey 2004. Analýza je zaměřena na vývoj intergenerační vzdělanostní mobility v České republice a některých dalších evropských zemích od roku 1948 do roku 2004, ve věkových kohortách. Snahou této práce je popsat změny ve vývoji intergenerační vzdělanostní mobility a některých jejích složek, intergenerační vzestupné nebo sestupné mobility …more
Abstract:
This bachelor thesis is based on the secondary analysis of European Social survey 2004. The analysis is focused on development of intergenerational educational mobility in the Czech Republic and some other European countries from 1948 to 2004 in a few age periods. The aim of this work is to describe some changes in development of intergenerational educational mobility and its some parts, for example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií