Bc. Jan Benáček

Diplomová práce

Hydrodynamické studium disku okolo rotujících hvězd

Hydrodynamical study of the disc around rotating stars
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme studiu hydrodynamickému chování látek okolo rychle rotujících hvězd. Pro simulaci využíváme částivou hydrodynamiku SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) v podobě numerického kódu PySPH naprogramovaného v jazyce Python. PySPH knihovnu jsme otestovali na Sodově problému šíření rázové vlny v jednorozměrné trubici. Vlastní simulace byly provedeny pro sféricky symetrickou …více
Abstract:
In this thesis we study hydrodynamic behavior of the matter around the rapidly rotating stars. We use the SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) method in the simulations. The numeric code PySPH is written in the language Python. The library we tested on the Sod`s problem of shock wave propagation in the tube. The simulations we conducted for spherically symmetric 3D Bondi`s accretion, the results agree …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika

Práce na příbuzné téma