Bc. Martina Žaludová

Diplomová práce

Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice

Reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice v Hradci Králové. Cílem této práce je navrhnout vhodné uspořádání komunikace pro motorovou dopravu, křižovatek, zastávek městské hromadné dopravy, přilehlých parkovacích stání a komunikace pro pěší. V úpravě prostoru hlavně zohlednit bezpečnost silničního provozu a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the Reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice in Hradec Kralove. The aim of this work is to suggest suitable road arrangement for motor traffic, intersections, bus stops for city transport, adjacent parking spaces and roads for walking. In the reconstruction is mainly taken into account the safety and movement of persons with reduced mobility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žaludová, Martina. Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera