Ing. Zuzana Papežová

Diplomová práce

Velká hospodářská krize v Německu

The Great Depression in Germany
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analyzování příčin velké hospodářské krize v Německu. V této souvislosti jsou vybrány dvě výchozí teorie, které se problematikou vzniku velké hospodářské krize zabývají obecně - monetární teorie Miltona Friedmana a Anny Schwartzové a rakouská teorie hospodářského cyklu. První kapitola se věnuje hospodářsko-politickému vývoji v Německu mezi lety 1918 - 1928. Druhá …více
Abstract:
This thesis is focused on analyzing the causes of the Great Depression in Germany. In this context, two initial theories are selected to be the issue of dealing with the Great Depression in general – monetary theory of Milton Friedman and Anna Schwartz and Austrian business cycle theory. The first chapter is devoted to economic and political developments in Germany between 1918 – 1928. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Michal Putna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta