Eva Terebesiová

Bakalářská práce

Leasing versus úver pri obstarávaní majetku

Leasing versus Credit for assets acquisiton
Abstract:
Annotation TEREBESIOVÁ, Eva: Leasing versus Credit for assets acquisition. [Bachelor work]. Banking institute / College of Banking in Prague. Foreign College of Banská Bystrica; Department of Banking and Insurance. Bachelor work supervisor: Ing. Radoslav Tušan, PhD. The year of defense: 2012. Number of pages 51. The purpose of Bachelor‘s work is the comparison between leasing and credit in consideration …více
Abstract:
Anotácia TEREBESIOVÁ, Eva: Leasing versus úver pri obstarávaní majetku. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Radoslav Tušan, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán 51. Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním leasingu a úveru pri obstarávaní majetku. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Tušan, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Gál, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management