Tomáš Hrabal

Bakalářská práce

SQL manager pro platformu SqlLite

SQL Manager for Platform SqlLite
Anotace:
V rámci zpracovávané bakalářské práce nabídne tento text čtenáři pohled na vývoj a implementaci databázového správce pro platformu SQLite. V textu jsou představeny základní rysy tohoto malého databázového systému a popsán software, jež jej pro svùj chod využívá. Pro srovnání jsou nabídnuty popisy funkčních open-source databázových správcù, především pro engine MySQL. V druhé části je čtenář seznámen …více
Abstract:
This thesis to offer readers the view on the development and implementation of a database engine SQLite. Text presents basic features SQLite database engine and describe software that it uses for its operation. Text describe other functional open-source programs, specially for the MySQL engine. In the second part, reader is fimilar with programming enviroment and technologies used to implement system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Libor Holub

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika