Theses 

Správa a konfigurace databázového serveru – Bc. Šimon Orawski

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šimon Orawski

Diplomová práce

Správa a konfigurace databázového serveru

Administration and Configuration of the Database Server

Anotace: Cílem této práce je vytvořit metodiku pro správu a konfiguraci databázového serveru Oracle pro předměty Databáze I a Databáze II na Bankovním institutu vysoká škola a.s. Práce je členěna do několika bodů, z nich první čtyři tvoří teoretickou část práce a dalších sedm bodů tvoří praktickou část práce. V první polovině teoretické části se práce zabývá vymezení úkolů a úloh, které má databázový správce na starosti. Druhá polovina teoretické části práce tyto úlohy a úkoly převádí do praktické roviny, kdy jsou úlohy a úkoly aplikovány na databázové platformě Oracle. Praktická část práce popisuje návrh metodiky od zapojení serveru, přes instalaci operačního systému Windows Server 2008 R2 a platformy Oracle Database 12c, až po vytvoření a zabezpečení databáze. Databázový server má sloužit pro výuku předmětů Databáze I a Databáze II.

Abstract: The aim of this thesis is to create a methodology for administration and configuration of the database server Oracle for the subjects Database I and Database II in College of Banking, Prague. The paper is divided into several points. First four points deal with the theory and the other points focus on the practical side of the work. The first half of the theoretical part introduces the definition of the tasks that a database administrator is in charge of. The second half of the theory deals with the tasks and duties transferred to the practical level and they are applied to the Oracle database platform. The practical part of this thesis describes the methodological plan from the server connection and installment of the operating system Windows Server 2008 R2 to the installment of Oracle Database 12c, creation of the database and setting of the database security. The database server is intended for teaching of the subjects Database I and Database II.

Klíčová slova: Databáze, Server, Oracle, Zálohování, Administrace, Správa

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:45, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz