Bc. Karel Kořínek

Bachelor's thesis

GPS sledování

GPS tracking
Abstract:
V teoretické části bakalářské práce je popsán princip GPS systému, technologie GSM/GPRS a WIFI sítě. Následně jsou vysvětleny hlavní parametry GPS a GSM modulů, procesorů z rodiny AVR a jsou zde porovnány konkrétní moduly. Praktická část popisuje hardwarové a softwarové řešení zařízení. V první fázi je zde probrán návrh desky plošných spojů, dále je tu popsána forma zprávy pro server a algoritmus programu …more
Abstract:
This thesis deals with GPS tracker design. Theoretical part describes GPS principle and data transfer technology like GSM/GPRS and WIFI networks. Main parameters of available GSM and GPS modules are described and discussed in following chapter also with microprocessor from AVR family comparison. Practical part of the thesis describes hardware and software solution from PCB design to software implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Rozsíval

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kořínek, Karel. GPS sledování. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Communication and Microprocessor Technology

Theses on a related topic