Radim JELÍNEK

Bakalářská práce

Spínač ovládaný přes GSM

GSM-controlled remote switch
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkční prototyp dálkově ovládaného spínače pomocí příkazů obsažených v SMS zprávě, které budou zaslány na připojený mobilní telefon Siemens C35i. Teoretická část obsahuje historii mikroprocesorů a monolitických mikropočítačů, popis použitého mikropočítače ATmega8 a komunikaci s mobilním telefonem. V praktické části nalezneme konstrukci samotného zařízení a obslužné …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a functional prototype of GSM-controlled remote switch by means of instruction commands which are contained in SMS. SMS are sent to connected mobile phone Siemens C35i. The theoretical part contains the history of microprocessors and microcontrollers, description of applied microcontroller ATmega8 and communication with mobile phone. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 20603

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Dolinay, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNEK, Radim. Spínač ovládaný přes GSM. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe