Mgr. Denisa Safyová

Master's thesis

Opravné prostředky v cizineckém právu

The Remedies in the Aliens Law
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou opravných prostředků v cizineckém právu, konkrétně v zákoně 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Nejprve jsou obecně představeny instituty přechodného pobytu, trvalého pobytu, správního vyhoštění a zajištění. Násled-ně se práce zaměřuje na rozdíly v obecné úpravě opravných prostředků ve správním řádu a soudním řádu správním a zvláštní úpravě v zákoně o pobytu cizinců …more
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the issue of remedies in Czech Aliens law, specifi-cally in the code of residence of foreigners. First, the general institutes of temporary and permanent residence, administrative expulsion and detention of refugees are introduced. Subsequently, the thesis focuses on the differences in general adjustments of judicial remedies in administrative law and administrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic