Mgr. Soňa Vašková

Diplomová práce

Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti

Social Security Benefits Paid in Connection with Childcare
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou dávek sociálního zabezpečení v souvislosti s péčí o děti. Práce pracuje s rozdělením na tři sociální systémy: sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. V práci je uvedeno stručné představení sociálních systémů a představeny jednotlivé dávky poskytované z nich. Je pojednáno jak o charakteristice jednotlivých dávek ve světle současné právní úpravy, tak …více
Abstract:
The thesis deals with the benefits provided in connection with child care. There are three social systems described in the thesis: social insurance, state social support and social help. The thesis provides brief introduction to all social systems and shows the benefits provided. Not only is there a characteristics of the benefits, but also a short history and possible current problems. At the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta