JUDr. Katrin Purgerová

Diplomová práce

Srovnání systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA

Comparison of the Social Security System in the Czech Republic and the USA
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje komparaci systému sociálního zabezpečení v ČR a v USA. První kapitola této práce se zaměřuje na systém sociálního zabezpečení v ČR v obecné rovině a jeho hlavní nástroje a instituce. Podobným způsobem se druhá kapitola zaměřuje na systém sociálního zabezpečení v USA. Třetí kapitola se pak věnuje srovnání obou zkoumaných systémů se zaměřením zejména na nejvýznamnější odlišnosti …více
Abstract:
This Master thesis is devoted to a comparison of the social security system in the Czech Republic and the USA. The first chapter of this paper focuses on the social security system in the Czech Republic and its main instruments and institutions. In a similar manner, the second chapter focuses on the social security system in the USA. The third chapter is devoted to a comparison of both systems examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta