Ondřej Šauer

Bakalářská práce

SWOT analýza vybrané organizace

SWOT Analysis of a Specific Company
Anotace:
Cílem práce je provedení SWOT analýzy vybrané organizace, pomocí které se stanoví možné strategie pro rozvoj podniku. K tomu jsou využity analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, které byly sestaveny za pomocí informací z polostrukturovaného rozhovoru se zaměstnancem a jednatelem podniku. Jedná se o PESTLE analýzu, Porterovu analýzu pěti sil a McKinseyho model. Výsledkem těchto analýz je matice SWOT …více
Abstract:
The aim of the thesis is to undertake a SWOT analysis of a selected organization, which is used to determine possible strategies for business development. To do this, analyzes of the internal and external environment are used, which were compiled using information from a semi-structured interview with an employee and the company's executive. These are PESTLE analysis, Porter's analysis of five forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING