Bc. Anna Hrachovcová

Diplomová práce

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou situační analýzou podniku s využitím analýz marketingového prostředí. Pro řešení a výzkum této práce byl zvolen podnikatelský subjekt Olivův pivovar s. r. o. Obecná část obsahuje teoretická východiska práce, základní pojmy, podstatu marketingu a jeho jednotlivé části, termíny a metody práce. K vypracování obecné části je využita knižní a elektronická publikace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing situation analysis of the company using analyses of marketing environment. The business entity Olivův pivovar s. r. o. has been selected for the purpose of the analysis. The thesis consists of two main parts - a general part and a result part. The general part is based on literature research and includes several sections. These are theoretical background, basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní