David LEKEŠ

Bachelor's thesis

Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014)

Neoformalist Film Analysis of Origins
Abstract:
Cílem práce bylo provést neoformalistickou analýzu snímku Výchozí bod amerického režiséra Mika Cahilla a nelézt dominantu snímku, která by fungovala jako hlavní jednotící princip celého díla. Při psaní samotné analýzy jsem vycházel převážně z textu "Neoformalistická filmová analýza, jeden přístup mnoho metod," od Kristin Thompsonové. Snímek se tematicky zaměřuje na střet vědy a víry. Tuto problematiku …more
Abstract:
The aim of the work was to make a neoformalist analysis of the movie I, Origins from an american director Mike Cahill and to find the dominant that would function as the main unifying principle of the whole work. When writing the analysis, my primary source was Neo-formalist film analysis, one approach to many methods, by Kristin Thompson. The film focuses on the clash of science and religious beliefs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEKEŠ, David. Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014). Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta