Čeněk Folk

Bakalářská práce

Pozice české dokumentární fotografie za normalizace

Position of Czech Documentary Photography During the Normalization Era

Anotace:
Předmětem mé práce je pozice české dokumentární fotografie v době normalizace na českém území. Termín „pozice“ v sobě zahrnuje několik zkoumaných aspektů: politické i tvůrčí podmínky, za kterých česká dokumentární fotografie vznikala; její status v rámci fotografie jakožto umělecké disciplíny a v rámci ostatních uměleckých disciplín; myšlení o dokumentární fotografii a jeho proměny v čase; společenské …více
Abstract:
The subject of my thesis is the position of Czech documentary photography during the normalization era in Czech territory. The term "position" encompasses several aspects of review: political and creative conditions under which the Czech documentary photography was originating; its status within the photography as artistic discipline and within other artistic disciplines; thinking about documentary …více
 

Klíčová slova

teorie fotografie

Klíčová slova

Moravská galerie (Brno Česko)

Klíčová slova

dokumentární fotografie

Klíčová slova

česká fotografie

Klíčová slova

70. léta 20. století

Klíčová slova

80. léta 20. století

Klíčová slova

Chochola Václav 1923-2005

Klíčová slova

Štreit Jindřich 1946-

Klíčová slova

Birgus Vladimír 1954-

Klíčová slova

Jasanský Pavel 1938-

Klíčová slova

Hucek Miroslav 1934-2013

Klíčová slova

fotografové

Klíčová slova

Kyndrová Dana 1955-

Klíčová slova

fotografky

Klíčová slova

Fárová Anna 1928-2010

Klíčová slova

teoretici fotografie

Klíčová slova

výstavy

Klíčová slova

Činoherní klub (Praha Česko)

Klíčová slova

9&9 (1981 Plasy Česko)

Klíčová slova

dějiny fotografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Pavel VANČÁT
  • Oponent: Josef Ledvina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna