Ing. Petr KRAUS

Master's thesis

Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let

Comparative regional analysis of the GDP development in particular regions of the Czech Republic during last 10 years
Abstract:
Hrubý domácí produkt je základním ukazatelem ekonomické úrovně nejen země jako celku, ale také jednotlivých regionů (krajů). Cílem této diplomové práce je analyzovat a srovnat vývoj HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních deset let, zhodnotit tento vývoj s vývojem HDP ČR jako celku a vývojem zemí tvořících EU27. Diplomová práce popisuje základní pojmy a teoretické základy problematiky produktu …more
Abstract:
Gross domestic product is basic indicator of economic´s level not only as level of whole country but also as level of singles regions. Intention of this thesis is komparative refional analysis of the GDP development in particular region´s of the Czech Republic last 10 years, evaluation this development with development of Czech Republic integraly and with development of EU27 region. This thesis describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008
Accessible from:: 5. 5. 2008
Identifier: 8882

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2008
  • Supervisor: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAUS, Petr. Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.