Přemysl FIALA

Bakalářská práce

Hrubý domácí produkt české republiky v letech 1995-2009.

Gross domestic product of the Czech Republic within the period 1995-2009.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Hrubým domácím produktem České republiky. V první části se zabývám ekonomickou teorií. Rozebírám jednotlivé složky, metody výpočtu a metody mezinárodního srovnávání. V druhé části se zabývám teorií statistickou. Číselné řady a indexy jsou důležitým aparátem pro správné čtení a prezentaci naměřených hodnot. Ve třetí části se zabývám HDP a jinými makroekonomickými ukazateli …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Gross domestic product of the Czech republic. In the first part I focus on economic theory. I am analysing single components, methods of measurement and international comparation. In second part I am dealing with statistic theory. Numeric lines, indexes are important part for right reading and presentation measured values. The third part deals with GDP and others macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011
Zveřejnit od: 22. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Divišová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Přemysl. Hrubý domácí produkt české republiky v letech 1995-2009.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management