Theses 

Šablony fragmentů Java EE aplikací – Bc. Ondřej ŠIMICE

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Ondřej ŠIMICE

Master's thesis

Šablony fragmentů Java EE aplikací

The templates of the fragments of the Java EE applications

Abstract: Programátorův čas je velmi drahá komodita při vývoji jakékoliv aplikace. Tato práce se zabývá generováním zdrojového kódu Java EE aplikací z formalizovaného návrhu za využití šablon. Práce neměla za cíl vytvořit celou aplikaci, ale jen fragmenty zdrojového kódu, které má smysl generovat. Toto úsilí si klade za cíl ušetřit programátorův čas. V práci se nejdříve seznámíte s metodikou firmy CCA pro návrh modulů uživatelského rozhraní. Následovat bude návrh vstupu pro generátor ve formě XML souboru a popis referenční implementace generátoru, který s využitím šablon generuje fragmenty zdrojových kódů modulů uživatelského rozhraní. Text diplomové práce klade důraz hlavně na možnosti modifikovatelnosti a další rozšíření generátoru.

Abstract: The programmer's time is very valuable commodity during development of any application. This thesis deals with generation of the source code of Java EE applications from formalized design with using templates. The goal of the thesis wasn't to create whole application, but only fragments of the source code, which has sense to be generated. This effort aims to save programmers time. In this thesis you will became familiar with the CCA company methodology for module design of the user interface. This will be followed by design of input for the generator as XML file and description of the reference implementation for generator, which by using the templates generates fragments of the source code for modules of user interface. Text of this thesis emphasises options for potential modifiability and further expansion of the generator.

Keywords: generování, šablony, Forge, PrimeFaces, Java EE, návrh, XML, plugin, FreeMarker

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Přibyl

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66801 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMICE, Ondřej. Šablony fragmentů Java EE aplikací. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 07:54, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz