Bc. Lenka HÁBOVÁ

Diplomová práce

Motivace k navštěvování výuky hry na hudební nástroj ve volném čase

Motivation for attending musical instrument classes in the free time
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na motivaci pubescentů k navštěvování výuky hry na klavír v základní umělecké škole. Teoretická část seznamuje s pojmy jako je volný čas, motivace a hudba. Charakterizuje osobnost pedagoga, vývojové období pubescence a popisuje činnost základní umělecké školy. Cílem kvalitativní výzkumné části práce je zkoumat motivaci pubescentů k navštěvování výuky hry na klavír v základní …více
Abstract:
The master´s thesis is focused on motivation of pubescents to attend piano lessons in elementary art school. The theoretical part introduces concepts such as leisure, motivation and music. It characterizes the personality of the teacher, the developmental period of pubescence and describes the activity of the elementary art school. The aim of the qualitative research part is to investigate the motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁBOVÁ, Lenka. Motivace k navštěvování výuky hry na hudební nástroj ve volném čase. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3xhaio 3xhaio/2
23. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.