Lucie OČENÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Personální marketing jako atribut pro stabilizaci zaměstnanců

Personal marketing as an attribute for employee stabilization
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vnitřním personálním marketingu (někdy označovaném jako HR marketing neboli human resources marketing) sledované společnosti a nalezení faktorů, které ovlivňují zaměstnance setrvat ve společnosti a neodcházet ke konkurenčním společnostem. Nástroje personálního marketingu velmi ovlivňují zaměstnaneckou stálost, protože dobré zásady a přístupy zaměstnavatele k zaměstnancům …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the internal personnel marketing (sometimes referred to as HR marketing or human resources marketing) of the monitored company and finding factors that affect the employees to stay in the company and do not go to competing companies. Personnel marketing tools greatly affect employee sustainability, as good policies and employers' approaches to employees using the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OČENÁŠKOVÁ, Lucie. Personální marketing jako atribut pro stabilizaci zaměstnanců. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management