Theses 

Spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Olomouckém kraji – Klára ČERVINKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára ČERVINKOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Olomouckém kraji

Cooperation shelters for mothers with children with low-threshold facilities for children and young people in Olomouc region

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, a to v Olomouckém kraji. Práce obsahuje tři kapitoly. Teoretická část se dělí na dvě kapitoly. První se týká azylových domů pro matky s dětmi, popisuje jejich cílovou skupinu, zaměřuje se na standardy kvality a individuální plánování v tomto typu služby, v neposlední řadě charakterizuje také odborný tým, který v azylových domech pro matky s dětmi pracuje. Navazuje druhá kapitola, která je zaměřena na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ve stejných bodech je popisuje. Třetí kapitola tvoří praktickou část, kde jsou zhodnoceny výsledky výzkumného šetření, které probíhalo formou interview se sociálními pracovníky vybraných měst v Olomouckém kraji.

Abstract: Bachelor thesis focuses on the issue of cooperation of shelters for mothers with children with low-threshold facilities for children and young people in Olomouc region. The thesis is divided into three chapters. The theoretical part has two chapters. First of them deals with shelters for mothers with children, describes their target group and concerns with quality standards and individual planning in this type of service. Last but not least it defines a professional team which works in shelters for mothers and children. The second chapter concentrates on low-threshold facilities for children and young people and specifies them in the same way. The third part is the practical one, containing evaluated results of a research which was done by interviews with social workers of selected cities in Olomouc region.

Klíčová slova: Azylový dům pro matky s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování, odborný tým.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČERVINKOVÁ, Klára. Spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Olomouckém kraji. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz