Klára ČERVINKOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Olomouckém kraji

Cooperation shelters for mothers with children with low-threshold facilities for children and young people in Olomouc region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, a to v Olomouckém kraji. Práce obsahuje tři kapitoly. Teoretická část se dělí na dvě kapitoly. První se týká azylových domů pro matky s dětmi, popisuje jejich cílovou skupinu, zaměřuje se na standardy kvality a individuální plánování v tomto typu služby, v neposlední řadě …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the issue of cooperation of shelters for mothers with children with low-threshold facilities for children and young people in Olomouc region. The thesis is divided into three chapters. The theoretical part has two chapters. First of them deals with shelters for mothers with children, describes their target group and concerns with quality standards and individual planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVINKOVÁ, Klára. Spolupráce azylových domů pro matky s dětmi s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Olomouckém kraji. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3xsa3z 3xsa3z/2
17. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
20. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.