Bc. David Mečíř

Diplomová práce

Internetový obchod pro spotřební zboží

eShop for consumer goods.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou internetového obchodu pro spotřební zboží. Přináší krom jiného pohled na elektronickou komerci, online marketing, dostupné technologie a hrozby webových aplikací.
Abstract:
Main objective of this thesis is to design and create e-shop for customer goods. Among other things, the thesis deals with electronic commerce, online marketing, available technologies and possible threats for internet applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika