Bc. Johana Štěrbová

Diplomová práce

Risk management investičních portfolií v podnikové sféře

Risk management of investment portfolios in the business sector
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou investování do komerčního nemovitostního portfolia, s důrazem na optimalizaci rizika a risk management. V České republice není k analýze komerčních nemovitostí mnoho pramenů či odborné literatury, většina se týká nemovitostí residenčních. Zejména modelování cash flow tohoto typu nemovitostí s jeho specifickými aspekty a vyhodnocení konkrétních investičních rizik je …více
Abstract:
This thesis describes investment in commercial real estate with emphasis on risk optimization and management. Not much literature dealing with analysis of commercial real estate is available sources in the Czech Republic, most of the available documents concentrate on residential real estate. Specifically, cash flow modelling and risk evaluation for these properties is in the Czech environment quite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní