Beate Monika Philipps

Disertační práce

Commercial Real Estate Loan Investments of German Insurance Companies

Commercial Real Estate Loan Investments of German Insurance Companies
Anotace:
Úvěry na komerční nemovitosti (CREL) představují významnou sub-divizi „Private Debt“ (investice do korporátních dluhopisů neregistrovaných pro obchodování na kapitálových trzích), která tvoří podstatnou část celkového investičního portfolia německých pojišťoven. Kapitálové investice pojišťoven do CREL přispívají k ekonomice dvojím způsobem. Zaprvé, držitelé pojištění a oprávněné osoby využívají výnosů …více
Abstract:
Commercial real estate loans (CREL) represent an essential sub-division of Private Debt which stands for a notable fraction of the total investment portfolio of German insurance companies. Insurers’ capital investments in CREL contribute twofold to the economy. First, insurance holders and beneficiaries take advantage from returns generated by CREL. Second, insurance undertakings, like banks, function …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Oponent: Eva Vávrová, doc. Ing., Ph.D., Hana Stojanová, doc. Ing., Lenka Fojtíková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta