Bc. Ivana Dohnalová

Bakalářská práce

Vztah výživy a menstruačního cyklu

The relationship between nutrition and the menstrual cycle
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce s názvem „Vztah výživy a menstruačního cyklu“ se zabývá menstruačním cyklem, možnostmi antikoncepce a poruchami menstruačního cyklu. Hlavním cílem práce je sledování vlivu výživy na samotný menstruační cyklus nebo jeho poruchy. V praktické části jsou popsány kazuistiky pacientek, které mají nebo měly nějakou z poruch menstruačního cyklu.
Abstract:
The theoretical part of this thesis „The relationship between nutrition and menstrual cycle“ deals with menstrual cycle, methods of contraception and disorders of menstrual cycle. The main issue of this work is following up the effect of nutrition on menstrual cycle or its disorders. The practical part of the thesis concerns with case interpretations of some patients, who have a menstrual cycle disorder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Šmídová
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta