Aneta Litviaková

Diplomová práce

Možnosti biometrickej identifikácie onkologických pacientov na základe metód spracovania obrazu

Methods of Biometrical Identification of Oncological Patients based on Image Processing Methods
Anotace:
Cílem diplomové práce je objasnit možnosti biometrické identifikace v klinickém použití a vytvořit systém biometrické identifikace pro onkologické pacienty na základě metod zpracování obrazu. Teoretická část se zabývá popisem strukturálních změn v lidském organismu, které jsou způsobeny podstupováním radioterapie a chemoterapie. Důraz je kladen i na rozbor biometrického systému a jeho vlastností. Popsané …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to clarify the possibilities of biometric identification in clinical use and to create a system of biometric identification for cancer patients based on image processing methods. The theoretical part deals with the description of structural changes in the human body, which are caused by undergoing radiotherapy and chemotherapy. Emphasis is also placed on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Jan Kubíček
  • Oponent: Tereza Čerbáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava