Mgr. Nikola Tyralíková

Bakalářská práce

Urban Migration Among Indigenous Peoples in the United States and Canada

Urban Migration Among Indigenous Peoples in the United States and Canada
Anotace:
Ústředním bodem mé bakalářské práce je městská migrace původních obyvatel Severní Ameriky ve dvacátém století. Tato práce se zaměřuje na analýzu jak negativního tak pozitivního dopadu urbanizace a také na srovnání průběhu urbanizace ve Spojených státech a v Kanadě. Tato práce poukazuje na to, jakým způsobem městská migrace ovlivnila původní obyvatele a jejich snahu o znovunalezení identity a lepších …více
Abstract:
The focus of my Bachelor diploma thesis is put on urban migration of Indigenous peoples in North America. The main aim of this thesis is to provide analysis of negative as well as positive impact of urbanization and also provide comparison of the process of urbanization in the United States and in Canada. This work points out how urban migration influenced Indigenous peoples and their search for identity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta