Bc. Iva Bedřichová

Master's thesis

Pohybový a výživový režim žáků ve 3. ročníku ZŠ

Physical and nutrition regimen of pupils in the 3rd year of primary school
Abstract:
Diplomová práce „Pohybový a výživný režim žáků ve 3. ročníku ZŠ“ pojednává o pohybovém a výživovém režimu žáků ve 3. ročníku ZŠ. Navazuje na edukační program Pohyb a výživa. Hlavním cílem práce je vyhodnotit evaluační archy programu Pohyb a výživa vyplněné žáky třetích ročníků 33 základních škol v České republice. Teoretická část shrnuje současné poznatky o zdraví člověka, edukačním programu a výživovém …more
Abstract:
Diploma thesis „Physical activity and nutrition regiment of pupils in the 3rd year of primary school“ deals about physical activity and nutrition regimen of pupils in the third year of primary school. It is connected to the educational programme called Physical activity and nutrition. The main aim of the thesis is to evaluate information about physical and nutrition situation in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta