Theses 

Postavení humanitních a sociálních věd ve světle industriální rétoriky – Magdaléna HAJDUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Magdaléna HAJDUČKOVÁ

Bakalářská práce

Postavení humanitních a sociálních věd ve světle industriální rétoriky

The status of humanities and social sciences in light of industrial discourse

Anotace: Tato práce si klade za cíl zmapovat sociální podmínky, které určují míru oblíbenosti humanitních a sociálních věd v současné české společnosti, a to za pomoci rekonstrukce diskurzivního obrazu humanitních a sociálních věd a identifikace mocenských struktur, které implicitně či explicitně určují obraz humanitních a sociálních věd ve společnosti. Klíčovým cílem práce je ověření hypotézy, že se v české společnosti prosadila anti-humanitní a spíše pro-industriální rétorika.

Abstract: This thesis aims to chart social conditions which determine the popularity extent of humanities and social sciences within contemporary Czech society by reconstructing a discoursive picture of humanities and social sciences and by identifying the power structures that determine, in an implicit or explicit way, the picture of humanities and social sciences. The key aim of the thesis is verification of hypothesis that either an anti-humanities and pro-industrial rhetoric asserted within Czech society.

Klíčová slova: humanitní vědy, humanitní obory, společenskovědní obory, umělecké obory, prestiž, důležitost, zisk, impakt, absolventi, poptávka, trh práce, technika, technologie, strojařina, diskurz, označující, označované, významy, analýza diskurzu, kritická analýza diskurzu, sociolingvistika, mediální text, promluva, rétorika, mýtus, mytologie, vědění, moc, autorita, symbolické násilí, kategoriálně vázaný predikát, plovoucí signifikant

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Jan Kajfosz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47901 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HAJDUČKOVÁ, Magdaléna. Postavení humanitních a sociálních věd ve světle industriální rétoriky. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 04:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz